Inilah 2 Pertanyaan Yang Diajukan Munkar Dan Nakir Bagi Si Mayit di Alam Kubur

Diriwayatkan dalam hadits: Sewaktu mayit sudah diletakan didalam kubur, maka datanglah dua malaikat yang sangat hitam, kedua matanya melotot, suaranya seperti petir dan penglihatannya seperti kilat yang menyambar. Kedua malaikat ini datang dari arah kepala si mayit. Maka shalat berkata: “ Kalian berdua jangan datang dari arahku, karena mayit ini sering tekun shalat, baik diwaktu malam maupun siang, karena rasa takutnya pada tempat ini”.

Kemudian kedua malaikat itu datang dari arah kedua kakinya, kedua kakinya lantas berkata: “Kalian berdua jangan dari arahku, sebab mayit ini selalu mempergunakan aku untuk berjalan menuju tempat shalat berjama’ah, karena rasa takutnya pada tempat ini”.
 
Kedua malaikat itu kemudian datang dari arah kanannya, maka berkatalah sedekah: “Kalian berdua jangan datang dari arahku, sebab mayit ini telah melakukan sedekah dengan aku, sebab ia takut pada tempat ini”.
 
Selanjutnya kedua malaikat itu datang dari arah kirinya, maka berkatalah puasanya: “ Kalian berdua jangan datang dari arahku, sebab mayit ini benar-benar telah lapar dan haus, karena rasa takutnya pada tempat ini”. Lalu si mayit terbangun sebagaimana bangunnya orang yang tidur, seraya berkata: “Apa yang kalian kehendaki?”. Kemudian dua malaikat itu menjawab: “Kami ingin menanyakan ketauhidan kepada Allah”. Mendengar pertanyaan demikian, si mayit langsung megucapkan: “Ashadualla Ilahailallah” Kemudian malaikat itu lantas bertanya apa yang kamu katakan kepada kepada Muhammad Saw?”. Kemudian si mayit menjawab “Wa'ashadu anna Muhammad Rasulullah”. Kedua malaikat berkata: “Kamu hidup dalam keadaan mukmin, matipun dalam keadaan mukmin”.

Hikmah yang terkandung dari pertanyaan dua malaikat diatas adalah malaikat akan mencerca anak turun Adam A.s. jika mereka tidak beriman. Allah mengutus dua malaikat ke kuburan orang mukmin supaya keduanya menanyai tentang ketauhidnnya: “Siapa Tuhanmu?”. Sampai akhir pertanyaan.
 
Allah memerintahkan kepada kedua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir agar keduanya menyaksikan sendiri mengenain ketauhidan seorang mukmin, sebab sedikit-sedikitnya saksi adalah dua orang.
 
Allah berfiman: “Wahai malaikatKu, aku telah mengambil ruh seorang hamba, Aku meninggalkan hartanya untuk yang lain, istrinya berad ditempat orang lain, jariyahnya (budak wanitanya) untuk orang lain, harta bendanya juga untuk orang lain. Karena itu, bertanyalah kepada hambaKu itu dalam perut bumi. HambaKu tidak akan rela kecuali kepadaKu, ia tidak akan mejawab pertanyaan seseorang kecuali pertanyaan tentang Aku. hambaKu akan berkata: “Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabi ku dan Islam adalah agamaku”.
 
Alah Swt. Kemudian berfirman : “Apakah kalian berdua tidak mengetahui?. Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui”. Sebagaimana kisah yang telah disebutkan dalam kitab suci.

Loading...
loading...

Leave a Comment