MEMBACA DOA KETIKA BERPAKAIAN, MAKA DOA MASA LALU AKAN DIAMPUNI

Dalam ajaran Islam, cara berpakaian menjadi perhatian khusus. Ada beberapa ayat di dalam Al-quran yang membahas tentang kriteria pakaian yang harus dikenakan oleh kaum muslimin.

Bahkan sebuah hadits Rasulullah SAW secara khusus menyebutkan sebuah doa yang sebaiknya dibaca seorang muslim ketika ingin berpakaian. Disebutkan dalam hadits tersebut, kaum muslimin yang membaca doa ini ketika mengenakan pakaian, baginya berhak atas ampunan dosa.

Disebutkan dalam kitab Al-Adzkar, Imam An-Nawawi mengutip satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnus Sunni. Dari Mu'adz bin Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengenakan pakaian baru lalu membaca, alhamdulillahilladzi kasaanii haadzaa wa razaqaniihi min ghoiri haulin minnii wa laa quwwatin, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya yang telah lalu".

Doa tersebut bermakna, "segala puji bagi Allah Ta’ala yang telah memberi pakaian ini kepadaku dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan upaya dariku".

Alangkah mulianya Islam. Bahkan berpakaian bisa menjadi sebab diampuninya dosa seseorang yang telah lalu.Tags

Doa Islam
Loading...
loading...

Leave a Comment