PERINGATAN! Hentikan Kebiasaan Seperti Ini, Menghadap Orang Penting Rapi Tapi Menghadap Allah Seadan

Masjid adalah tempat pembinaan umat yang sangat penting. Di tempat yang mulia ini ada adab-adab yang perlu diperhatikan ketika kita berhubungan dengan masjid.

Namun banyak kaum muslimin yang melalaikan adab-adab tersebut padahal mereka berada di rumah-rumah milik Allah. Seperti misalkan menggunakan pakaian yang kurang pantas ketika hendak melaksanakan salat di masjid.

Seperti dikutip kabarmakkah, seringkali kita abaikan perjumpaan dengan Allah Azza Wa Jalla, dengan berpenampilan apa adanya.

Mau menghadap-Nya, meminta rahmat dari-Nya, memohon ampun pada-Nya.Loading...
loading...

Leave a Comment